YouTube Отпушване на канали Велико Търново. За заявки или контакти: 0895 713 333; 0888 24 24 24; 0889 702263 . За София: +359 87 7779377

Понеделник, 04 Ноември 2013 00:00

Разрешителни

Написана от 
Оценете
(4 гласа)

Дейността по събиране и транспортиране на отпадъци е строго регламентирана от Министерство на околната среда и водите. На основание чл.78 , ал. 8 във връзка с чл.35 от Закона за управлението на отпадъците (ЗУО), на "Комунални услуги 33" ЕООД е издаден следния регистрационен документ, в който са описани по код разрешените дейности по събиране и транспортиране на отпадъци:

 

КОМУНАЛНИ УСЛУГИ ВТ
Разрешение № 04-РД-00000326-00 от 09.11.2016 г.
БУЛСТАT 203077300
гр. Велико Търново, обл. Велико Търново
Телефон: 0888 242424
 • Площадка № 1 - гр.Велико Търново, КРАКОВ No 8, вх. В, ет. 2, ап. 14
  • Код 02 01 01 - Утайки от измиване и почистване
   • Т - Транспортиране
  • Код 02 01 02 - Отпадъци от животински тъкани
   • Т - Транспортиране
  • Код 02 01 03 - Отпадъци от растителни тъкани
   • Т - Транспортиране
  • Код 02 01 04 - Отпадъци от пластмаси (с изключение на опаковки)
   • Т - Транспортиране
  • Код 02 01 06 - Животински изпражнения, урина и тор (включително използвана слама), отпадъчни води, разделно събирани и пречиствани извън мястото на образуването им
   • Т - Транспортиране
  • Код 02 01 07 - Отпадъци от горското стопанство
   • Т - Транспортиране
  • Код 02 01 08* - Агрохимични отпадъци, съдържащи опасни вещества
   • Т - Транспортиране
  • Код 02 01 09 - Агрохимични отпадъци, различни от упоменатите в 02 01 08
   • Т - Транспортиране
  • Код 02 01 10 - Метални отпадъци
   • Т - Транспортиране
  • Код 02 01 99 - Отпадъци, неупоменати другаде
   • Т - Транспортиране
  • Код 02 02 01 - Утайки от измиване и почистване
   • Т - Транспортиране
  • Код 02 02 02 - Отпадъци от животински тъкани
   • Т - Транспортиране
  • Код 02 02 03 - Материали, негодни за консумация или преработване
   • Т - Транспортиране
  • Код 02 02 04 - Утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуването им
   • Т - Транспортиране
  • Код 02 02 99 - Отпадъци, неупоменати другаде
   • Т - Транспортиране
  • Код 02 03 01 - Утайки от измиване, почистване, белене, центрофугиране и сепариране/разделяне
   • Т - Транспортиране
  • Код 02 03 02 - Отпадъци от консерванти
   • Т - Транспортиране
  • Код 02 03 03 - Отпадъци от екстракция с разтворители
   • Т - Транспортиране
  • Код 02 03 04 - Материали, негодни за консумация или преработване
   • Т - Транспортиране
  • Код 02 03 05 - Утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуването им
   • Т - Транспортиране
  • Код 02 03 99 - Отпадъци, неупоменати другаде
   • Т - Транспортиране
  • Код 02 04 01 - Почва от измиване и почистване на захарно цвекло
   • Т - Транспортиране
  • Код 02 04 02 - Нестандартен калциев карбонат (сатурачна кал)
   • Т - Транспортиране
  • Код 02 04 03 - Утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуването им
   • Т - Транспортиране
  • Код 02 04 99 - Отпадъци, неупоменати другаде
   • Т - Транспортиране
  • Код 02 05 01 - Материали, негодни за консумация или преработване
   • Т - Транспортиране
  • Код 02 05 02 - Утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуването им
   • Т - Транспортиране
  • Код 02 05 99 - Отпадъци, неупоменати другаде
   • Т - Транспортиране
  • Код 02 06 01 - Материали, негодни за консумация или преработване
   • Т - Транспортиране
  • Код 02 06 02 - Отпадъци от консерванти
   • Т - Транспортиране
  • Код 02 06 03 - Утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуването им
   • Т - Транспортиране
  • Код 02 06 99 - Отпадъци, неупоменати другаде
   • Т - Транспортиране
  • Код 02 07 01 - Отпадъци от измиване, почистване и механично раздробяване на суровини
   • Т - Транспортиране
  • Код 02 07 02 - Отпадъци от алкохолна дестилация
   • Т - Транспортиране
  • Код 02 07 03 - Отпадъци от химично обработване
   • Т - Транспортиране
  • Код 02 07 04 - Материали, негодни за консумация или преработване
   • Т - Транспортиране
  • Код 02 07 05 - Утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуването им
   • Т - Транспортиране
  • Код 02 07 99 - Отпадъци, неупоменати другаде
   • Т - Транспортиране
  • Код 03 01 01 - Отпадъци от корк и дървесни кори
   • Т - Транспортиране
  • Код 03 01 04* - Трици, талаш, изрезки, парчета, дървен материал, талашитени плоскости и фурнири, съдържащи опасни вещества
   • Т - Транспортиране
  • Код 03 01 05 - Трици, талаш, изрезки, парчета, дървен материал, талашитени плоскости и фурнири, различни от упоменатите в 03 01 04
   • Т - Транспортиране
  • Код 03 01 99 - Отпадъци, неупоменати другаде
   • Т - Транспортиране
  • Код 03 02 01* - Нехалогенирани органични консерванти за дървесина
   • Т - Транспортиране
  • Код 03 02 02* - Халогенирани органични консерванти за дървесина
   • Т - Транспортиране
  • Код 03 02 03* - Органометални консерванти за дървесина
   • Т - Транспортиране
  • Код 03 02 04* - Неорганични консерванти за дървесина
   • Т - Транспортиране
  • Код 03 02 05* - Други консерванти за дървесина, съдържащи опасни вещества
   • Т - Транспортиране
  • Код 03 02 99 - Други отпадъци от консервация на дървесина, неупоменати другаде
   • Т - Транспортиране
  • Код 03 03 01 - Отпадъчни кори и дървесина
   • Т - Транспортиране
  • Код 03 03 02 - Утайки от зелена луга (от оползотворяване на отпадъчна луга)
   • Т - Транспортиране
  • Код 03 03 05 - Утайки от обезмастиляване при рециклиране на хартия
   • Т - Транспортиране
  • Код 03 03 07 - Механично отделени отпадъци от процеса на получаване на целулоза чрез развлакняване на отпадъчна хартия и картон
   • Т - Транспортиране
  • Код 03 03 08 - Отпадъци от сортиране на хартия и картон, предназначени за рециклиране
   • Т - Транспортиране
  • Код 03 03 09 - Отпадъчен шлам, съдържащ вар
   • Т - Транспортиране
  • Код 03 03 10 - Отпадъчни влакна, утайки от механична сепарация, съдържащи влакна, пълнители и покривни материали
   • Т - Транспортиране
  • Код 03 03 11 - Утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуването им, различни от упоменатите в 03 03 10
   • Т - Транспортиране
  • Код 03 03 99 - Отпадъци, неупоменати другаде
   • Т - Транспортиране
  • Код 04 01 01 - Леш и изрезки от варосвани кожи
   • Т - Транспортиране
  • Код 04 01 02 - Отпадъци от варосване на кожа
   • Т - Транспортиране
  • Код 04 01 03* - Отпадъци от обезмасляване, съдържащи разтворители без течна фаза
   • Т - Транспортиране
  • Код 04 01 04 - Дъбилни разтвори, съдържащи хром
   • Т - Транспортиране
  • Код 04 01 05 - Дъбилни разтвори, несъдържащи хром
   • Т - Транспортиране
  • Код 04 01 06 - Утайки, в частност от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, съдържащи хром
   • Т - Транспортиране
  • Код 04 01 07 - Утайки, в частност от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, несъдържащи хром
   • Т - Транспортиране
  • Код 04 01 08 - Отпадъци от издъбена кожа, съдържащи хром (хромов шпалт, стружки, изрезки, прах от шлайфане на кожа)
   • Т - Транспортиране
  • Код 04 01 09 - Отпадъци от апретиране, крайна завършваща обработка на кожи
   • Т - Транспортиране
  • Код 04 01 99 - Отпадъци, неупоменати другаде
   • Т - Транспортиране
  • Код 04 02 09 - Отпадъци от смесени материали (импрегниран текстил, еластомер, пластомер)
   • Т - Транспортиране
  • Код 04 02 10 - Органични вещества от природни суровини (например мазнини, восъци)
   • Т - Транспортиране
  • Код 04 02 14* - Отпадъци от апретиране, крайна завършваща обработка, съдържащи органични разтворители
   • Т - Транспортиране
  • Код 04 02 15 - Отпадъци от апретиране, крайна завършваща обработка, различни от упоменатите в 04 02 14
   • Т - Транспортиране
  • Код 04 02 16* - Багрила и пигменти, съдържащи опасни вещества
   • Т - Транспортиране
  • Код 04 02 17 - Багрила и пигменти, различни от упоменатите в 04 02 16
   • Т - Транспортиране
  • Код 04 02 19* - Утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, съдържащи опасни вещества
   • Т - Транспортиране
  • Код 04 02 20 - Утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, различни от упоменатите в 04 02 19
   • Т - Транспортиране
  • Код 04 02 21 - Отпадъци от необработени текстилни влакна
   • Т - Транспортиране
  • Код 04 02 22 - Отпадъци от обработени текстилни влакна
   • Т - Транспортиране
  • Код 04 02 99 - Отпадъци, неупоменати другаде
   • Т - Транспортиране
  • Код 05 01 02* - Утайки от обезсоляване
   • Т - Транспортиране
  • Код 05 01 03* - Дънни утайки от резервоари
   • Т - Транспортиране
  • Код 05 01 04* - Кисели утайки от алкилиране
   • Т - Транспортиране
  • Код 05 01 05* - Разливи от нефт и нефтопродукти
   • Т - Транспортиране
  • Код 05 01 06* - Утайки от нефтопродукти, получени от дейности по поддръжка на инсталации или оборудване
   • Т - Транспортиране
  • Код 05 01 07* - Кисели катрани
   • Т - Транспортиране
  • Код 05 01 08* - Други катрани
   • Т - Транспортиране
  • Код 05 01 09* - Утайки, получени от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуването им, съдържащи опасни вещества
   • Т - Транспортиране
  • Код 05 01 10 - Утайки, получени от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуването им, различни от упоменатите в 05 01 09
   • Т - Транспортиране
  • Код 05 01 11* - Отпадъци от пречистване на горива с основи
   • Т - Транспортиране
  • Код 05 01 12* - Нефтопродукти, съдържащи киселини
   • Т - Транспортиране
  • Код 05 01 13 - Утайки от пречистване на захранваща вода за котли
   • Т - Транспортиране
  • Код 05 01 14 - Отпадъци от охлаждащи колони
   • Т - Транспортиране
  • Код 05 01 15* - Отпадъчни филтруващи глини
   • Т - Транспортиране
  • Код 05 01 16 - Отпадъци, съдържащи сяра, образувани от десулфуризация на нефт
   • Т - Транспортиране
  • Код 05 01 17 - Битум
   • Т - Транспортиране
  • Код 05 01 99 - Отпадъци, неупоменати другаде
   • Т - Транспортиране
  • Код 05 06 01* - Кисели катрани
   • Т - Транспортиране
  • Код 05 06 03* - Други катрани
   • Т - Транспортиране
  • Код 05 06 04 - Отпадъци от охлаждащи колони
   • Т - Транспортиране
  • Код 05 06 99 - Отпадъци, неупоменати другаде
   • Т - Транспортиране
  • Код 05 07 01* - Отпадъци, съдържащи живак
   • Т - Транспортиране
  • Код 05 07 02 - Отпадъци, съдържащи сяра
   • Т - Транспортиране
  • Код 05 07 99 - Отпадъци, неупоменати другаде
   • Т - Транспортиране
  • Код 06 01 01* - Сярна и серниста киселина
   • Т - Транспортиране
  • Код 06 01 02* - Солна киселина
   • Т - Транспортиране
  • Код 06 01 03* - Флуороводородна киселина
   • Т - Транспортиране
  • Код 06 01 04* - Фосфорна и фосфориста киселина
   • Т - Транспортиране
  • Код 06 01 05* - Азотна и азотиста киселина
   • Т - Транспортиране
  • Код 06 01 06* - Други киселини
   • Т - Транспортиране
  • Код 06 01 99 - Отпадъци, неупоменати другаде
   • Т - Транспортиране
  • Код 06 02 01* - Калциев хидроксид
   • Т - Транспортиране
  • Код 06 02 03* - Амониев хидроксид
   • Т - Транспортиране
  • Код 06 02 04* - Натриев и калиев хидроксид
   • Т - Транспортиране
  • Код 06 02 05* - Други основи
   • Т - Транспортиране
  • Код 06 02 99 - Отпадъци, неупоменати другаде
   • Т - Транспортиране
  • Код 06 03 11* - Твърди соли и разтвори, съдържащи цианиди
   • Т - Транспортиране
  • Код 06 03 13* - Твърди соли и разтвори, съдържащи тежки метали
   • Т - Транспортиране
  • Код 06 03 14 - Твърди соли и разтвори, различни от упоменатите в 06 03 11 и 06 03 13
   • Т - Транспортиране
  • Код 06 03 15* - Метални оксиди, съдържащи тежки метали
   • Т - Транспортиране
  • Код 06 03 16 - Метални оксиди, различни от упоменатите в 06 03 15
   • Т - Транспортиране
  • Код 06 03 99 - Отпадъци, неупоменати другаде
   • Т - Транспортиране
  • Код 06 04 03* - Отпадъци, съдържащи арсен
   • Т - Транспортиране
  • Код 06 04 04* - Отпадъци, съдържащи живак
   • Т - Транспортиране
  • Код 06 04 05* - Отпадъци, съдържащи други тежки метали
   • Т - Транспортиране
  • Код 06 04 99 - Отпадъци, неупоменати другаде
   • Т - Транспортиране
  • Код 06 05 02* - Утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, съдържащи опасни вещества
   • Т - Транспортиране
  • Код 06 05 03 - Утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, различни от упоменатите в 06 05 02
   • Т - Транспортиране
  • Код 06 06 02* - Отпадъци, съдържащи опасни сулфиди
   • Т - Транспортиране
  • Код 06 06 03 - Отпадъци, съдържащи сулфиди, различни от упоменатите в 06 06 02
   • Т - Транспортиране
  • Код 06 06 99 - Отпадъци, неупоменати другаде
   • Т - Транспортиране
  • Код 06 07 01* - Отпадъци от електролиза, съдържащи азбест
   • Т - Транспортиране
  • Код 06 07 02* - Активен въглен от производство на хлор
   • Т - Транспортиране
  • Код 06 07 03* - Утайки от бариев сулфат, съдържащи живак
   • Т - Транспортиране
  • Код 06 07 04* - Разтвори и киселини, например киселини, получени по контактен метод
   • Т - Транспортиране
  • Код 06 07 99 - Отпадъци, неупоменати другаде
   • Т - Транспортиране
  • Код 06 08 02* - Отпадъци, съдържащи опасни силикони
   • Т - Транспортиране
  • Код 06 08 99 - Отпадъци, неупоменати другаде
   • Т - Транспортиране
  • Код 06 09 02 - Шлака, съдържаща фосфор
   • Т - Транспортиране
  • Код 06 09 03* - Отпадъци от реакции на основата на калций, съдържащи или замърсени с опасни вещества
   • Т - Транспортиране
  • Код 06 09 04 - Отпадъци от реакции на основата на калций, различни от упоменатите в 06 09 03
   • Т - Транспортиране
  • Код 06 09 99 - Отпадъци, неупоменати другаде
   • Т - Транспортиране
  • Код 06 10 02* - Отпадъци, съдържащи опасни вещества
   • Т - Транспортиране
  • Код 06 10 99 - Отпадъци, неупоменати другаде
   • Т - Транспортиране
  • Код 06 11 01 - Отпадъци от реакции на основата на калций при производството на титанов диоксид
   • Т - Транспортиране
  • Код 06 11 99 - Отпадъци, неупоменати другаде
   • Т - Транспортиране
  • Код 06 13 01* - Неорганични препарати за растителна защита, консерванти за дървесина и други биоциди
   • Т - Транспортиране
  • Код 06 13 02* - Отработен активен въглен (с изключение на 06 07 02)
   • Т - Транспортиране
  • Код 06 13 03 - Индустриални сажди
   • Т - Транспортиране
  • Код 06 13 04* - Отпадъци от производство на азбест
   • Т - Транспортиране
  • Код 06 13 05* - Сажди/нагар
   • Т - Транспортиране
  • Код 06 13 99 - Отпадъци, неупоменати другаде
   • Т - Транспортиране
  • Код 07 01 01* - Промивни води и матерни луги
   • Т - Транспортиране
  • Код 07 01 03* - Халогенирани органични разтворители, промивни течности и матерни луги
   • Т - Транспортиране
  • Код 07 01 04* - Други органични разтворители, промивни течности и матерни луги
   • Т - Транспортиране
  • Код 07 01 07* - Халогенирани остатъци от дестилация и остатъци от реакции
   • Т - Транспортиране
  • Код 07 01 08* - Други остатъци от дестилация и остатъци от реакции
   • Т - Транспортиране
  • Код 07 01 09* - Халогенирани утайки от филтруване и отработени абсорбенти
   • Т - Транспортиране
  • Код 07 01 10* - Други утайки от филтруване и отработени абсорбенти
   • Т - Транспортиране
  • Код 07 01 11* - Утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, съдържащи опасни вещества
   • Т - Транспортиране
  • Код 07 01 12 - Утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, различни от упоменатите в 07 01 11
   • Т - Транспортиране
  • Код 07 01 99 - Отпадъци, неупоменати другаде
   • Т - Транспортиране
  • Код 07 02 01* - Промивни води и матерни луги
   • Т - Транспортиране
  • Код 07 02 03* - Халогенирани органични разтворители, промивни течности и матерни луги
   • Т - Транспортиране
  • Код 07 02 04* - Други органични разтворители, промивни течности и матерни луги
   • Т - Транспортиране
  • Код 07 02 07* - Халогенирани остатъци от дестилация и остатъци от реакции
   • Т - Транспортиране
  • Код 07 02 08* - Други утайки от дестилация и остатъци от реакции
   • Т - Транспортиране
  • Код 07 02 09* - Халогенирани утайки от филтруване и отработени абсорбенти
   • Т - Транспортиране
  • Код 07 02 10* - Други утайки от филтруване и отработени абсорбенти
   • Т - Транспортиране
  • Код 07 02 11* - Утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, съдържащи опасни вещества
   • Т - Транспортиране
  • Код 07 02 12 - Утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, различни от упоменатите в 07 02 11
   • Т - Транспортиране
  • Код 07 02 13 - Отпадъци от пластмаси
   • Т - Транспортиране
  • Код 07 02 14* - Отпадъци от добавки, съдържащи опасни вещества
   • Т - Транспортиране
  • Код 07 02 15 - Отпадъци от добавки, различни от упоменатите в 07 02 14
   • Т - Транспортиране
  • Код 07 02 16* - Отпадъци, съдържащи опасни силикони
   • Т - Транспортиране
  • Код 07 02 17 - Отпадъци, съдържащи силикони, различни от упоменатите в 07 02 16
   • Т - Транспортиране
  • Код 07 02 99 - Отпадъци, неупоменати другаде
   • Т - Транспортиране
  • Код 07 03 01* - Промивни води и матерни луги
   • Т - Транспортиране
  • Код 07 03 03* - Халогенирани органични разтворители, промивни течности и матерни луги
   • Т - Транспортиране
  • Код 07 03 04* - Други органични разтворители, промивни течности и матерни луги
   • Т - Транспортиране
  • Код 07 03 07* - Халогенирани остатъци от дестилация и остатъци от реакции
   • Т - Транспортиране
  • Код 07 03 08* - Други остатъци от дестилация и остатъци от реакции
   • Т - Транспортиране
  • Код 07 03 09* - Халогенирани утайки от филтруване и отработени абсорбенти
   • Т - Транспортиране
  • Код 07 03 10* - Други утайки от филтруване и отработени абсорбенти
   • Т - Транспортиране
  • Код 07 03 11* - Утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуването им, съдържащи опасни вещества
   • Т - Транспортиране
  • Код 07 03 12 - Утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуването им, различни от упоменатите в 07 03 11
   • Т - Транспортиране
  • Код 07 03 99 - Отпадъци, неупоменати другаде
   • Т - Транспортиране
  • Код 07 04 01* - Промивни води и матерни луги
   • Т - Транспортиране
  • Код 07 04 03* - Халогенирани органични разтворители, промивни течности и матерни луги
   • Т - Транспортиране
  • Код 07 04 04* - Други органични разтворители, промивни течности и матерни луги
   • Т - Транспортиране
  • Код 07 04 07* - Халогенирани остатъци от дестилация и остатъци от реакции
   • Т - Транспортиране
  • Код 07 04 08* - Други остатъци от дестилация и остатъци от реакции
   • Т - Транспортиране
  • Код 07 04 09* - Халогенирани утайки от филтруване и отработени абсорбенти
   • Т - Транспортиране
  • Код 07 04 10* - Други утайки от филтруване и отработени абсорбенти
   • Т - Транспортиране
  • Код 07 04 11* - Утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуването им, съдържащи опасни вещества
   • Т - Транспортиране
  • Код 07 04 12 - Утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуването им, различни от упоменатите в 07 04 11
   • Т - Транспортиране
  • Код 07 04 13* - Твърди отпадъци, съдържащи опасни вещества
   • Т - Транспортиране
  • Код 07 04 99 - Отпадъци, неупоменати другаде
   • Т - Транспортиране
  • Код 07 05 01* - Промивни води и матерни луги
   • Т - Транспортиране
  • Код 07 05 03* - Халогенирани органични разтворители, промивни течности и матерни луги
   • Т - Транспортиране
  • Код 07 05 04* - Други органични разтворители, промивни течности и матерни луги
   • Т - Транспортиране
  • Код 07 05 07* - Халогенирани остатъци от дестилация и остатъци от реакции
   • Т - Транспортиране
  • Код 07 05 08* - Други остатъци от дестилация и остатъци от реакции
   • Т - Транспортиране
  • Код 07 05 09* - Халогенирани утайки от филтруване и отработени абсорбенти
   • Т - Транспортиране
  • Код 07 05 10* - Други утайки от филтруване и отработени абсорбенти
   • Т - Транспортиране
  • Код 07 05 11* - Утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, съдържащи опасни вещества
   • Т - Транспортиране
  • Код 07 05 12 - Утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, различни от упоменатите в 07 05 11
   • Т - Транспортиране
  • Код 07 05 13* - Твърди отпадъци, съдържащи опасни вещества
   • Т - Транспортиране
  • Код 07 05 14 - Твърди отпадъци, различни от упоменатите в 07 05 13
   • Т - Транспортиране
  • Код 07 05 99 - Отпадъци, неупоменати другаде
   • Т - Транспортиране
  • Код 07 06 01* - Промивни води и матерни луги
   • Т - Транспортиране
  • Код 07 06 03* - Халогенирани органични разтворители, промивни течности и матерни луги
   • Т - Транспортиране
  • Код 07 06 04* - Други органични разтворители, промивни течности и матерни луги
   • Т - Транспортиране
  • Код 07 06 07* - Халогенирани остатъци от дестилация и остатъци от реакции
   • Т - Транспортиране
  • Код 07 06 08* - Други остатъци от дестилация и остатъци от реакции
   • Т - Транспортиране
  • Код 07 06 09* - Халогенирани утайки от филтруване и отработени абсорбенти
   • Т - Транспортиране
  • Код 07 06 10* - Други утайки от филтруване и отработени абсорбенти
   • Т - Транспортиране
  • Код 07 06 11* - Утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, съдържащи опасни вещества
   • Т - Транспортиране
  • Код 07 06 12 - Утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, различни от упоменатите в 07 05 11
   • Т - Транспортиране
  • Код 07 06 99 - Отпадъци, неупоменати другаде
   • Т - Транспортиране
  • Код 07 07 01* - Промивни води и матерни луги
   • Т - Транспортиране
  • Код 07 07 03* - Халогенирани органични разтворители, промивни течности и матерни луги
   • Т - Транспортиране
  • Код 07 07 04* - Други органични разтворители, промивни течности и матерни луги
   • Т - Транспортиране
  • Код 07 07 07* - Халогенирани остатъци от дестилация и остатъци от реакции
   • Т - Транспортиране
  • Код 07 07 08* - Други остатъци от дестилация и остатъци от реакции
   • Т - Транспортиране
  • Код 07 07 09* - Халогенирани утайки от филтруване и отработени абсорбенти
   • Т - Транспортиране
  • Код 07 07 10* - Други утайки от филтруване и отработени абсорбенти
   • Т - Транспортиране
  • Код 07 07 11* - Утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, съдържащи опасни вещества
   • Т - Транспортиране
  • Код 07 07 12 - Утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, различни от упоменатите в 07 07 11
   • Т - Транспортиране
  • Код 07 07 99 - Отпадъци, неупоменати другаде
   • Т - Транспортиране
  • Код 08 01 11* - Отпадъчни бои и лакове, съдържащи органични разтворители или други опасни вещества
   • Т - Транспортиране
  • Код 08 01 12 - Отпадъчни бои и лакове, различни от упоменатите в 08 01 11
   • Т - Транспортиране
  • Код 08 01 13* - Утайки от бои или лакове, съдържащи органични разтворители или други опасни вещества
   • Т - Транспортиране
  • Код 08 01 14 - Утайки от бои или лакове, различни от упоменатите в 08 01 13
   • Т - Транспортиране
  • Код 08 01 15* - Утайки от водни разтвори, съдържащи бои или лакове, съдържащи органични разтворители или други опасни вещества
   • Т - Транспортиране
  • Код 08 01 16 - Утайки от водни разтвори, съдържащи бои или лакове, различни от упоменатите в 08 01 15
   • Т - Транспортиране
  • Код 08 01 17* - Отпадъци от отстраняване на бои или лакове, съдържащи органични разтворители или други опасни вещества
   • Т - Транспортиране
  • Код 08 01 18 - Отпадъци от отстраняване на бои или лакове, различни от упоменатите в 08 01 17
   • Т - Транспортиране
  • Код 08 01 19* - Водни суспензии, съдържащи бои или лакове, съдържащи органични разтворители или други опасни вещества
   • Т - Транспортиране
  • Код 08 01 20 - Водни суспензии, съдържащи бои или лакове, различни от упоменатите в 08 01 19
   • Т - Транспортиране
  • Код 08 01 21* - Отпадъци от вещества и препарати, отстраняващи бои или лакове
   • Т - Транспортиране
  • Код 08 01 99 - Отпадъци, неупоменати другаде
   • Т - Транспортиране
  • Код 08 02 01 - Отпадъчни покривни прахове
   • Т - Транспортиране
  • Код 08 02 02 - Утайки от воден разтвор, съдържащи керамични материали
   • Т - Транспортиране
  • Код 08 02 03 - Водни суспензии, съдържащи керамични материали
   • Т - Транспортиране
  • Код 08 02 99 - Отпадъци, неупоменати другаде
   • Т - Транспортиране
  • Код 08 03 07 - Утайки от воден разтвор, съдържащи печатарски мастила
   • Т - Транспортиране
  • Код 08 03 08 - Отпадъчни води, съдържащи печатарски мастила
   • Т - Транспортиране
  • Код 08 03 12* - Отпадъчни печатарски мастила, съдържащи опасни вещества
   • Т - Транспортиране
  • Код 08 03 13 - Отпадъчни печатарски мастила, различни от упоменатите в 08 03 12
   • Т - Транспортиране
  • Код 08 03 14* - Утайки от печатарски мастила, съдържащи опасни вещества
   • Т - Транспортиране
  • Код 08 03 15 - Утайки от печатарски мастила, различни от упоменатите в 08 03 14
   • Т - Транспортиране
  • Код 08 03 16* - Отпадъчни разтвори от ецване/гравиране
   • Т - Транспортиране
  • Код 08 03 17* - Отпадъчен тонер за печатане, съдържащ опасни вещества
   • Т - Транспортиране
  • Код 08 03 18 - Отпадъчен тонер за печатане, различен от упоменатия в 08 03 17
   • Т - Транспортиране
  • Код 08 03 19* - Диспергирани масла
   • Т - Транспортиране
  • Код 08 03 99 - Отпадъци, неупоменати другаде
   • Т - Транспортиране
  • Код 08 04 09* - Отпадъчни лепила/адхезиви и уплътняващи материали, съдържащи органични разтворители или други опасни вещества
   • Т - Транспортиране
  • Код 08 04 10 - Отпадъчни лепила/адхезиви и уплътняващи материали, различни от упоменатите в 08 04 09
   • Т - Транспортиране
  • Код 08 04 11* - Утайки от лепила/адхезиви и уплътняващи материали, съдържащи органични разтворители или други опасни вещества
   • Т - Транспортиране
  • Код 08 04 12 - Утайки от лепила/адхезиви и уплътняващи материали, различни от упоменатите в 08 04 11
   • Т - Транспортиране
  • Код 08 04 13* - Утайки от водни разтвори, съдържащи лепила/адхезиви или уплътняващи материали, съдържащи органични разтворители или други опасни вещества
   • Т - Транспортиране
  • Код 08 04 14 - Утайки от водни разтвори, съдържащи лепила/адхезиви или уплътняващи материали, различни от упоменатите в 08 04 13
   • Т - Транспортиране
  • Код 08 04 15* - Отпадъчни води, съдържащи лепила/адхезиви или уплътняващи материали, съдържащи органични разтворители или други опасни вещества
   • Т - Транспортиране
  • Код 08 04 16 - Отпадъчни води, съдържащи лепила/адхезиви или уплътняващи материали, различни от упоменатите в 08 04 15
   • Т - Транспортиране
  • Код 08 04 17* - Масло от дървесна смола/колофон
   • Т - Транспортиране
  • Код 08 04 99 - Отпадъци, неупоменати другаде
   • Т - Транспортиране
  • Код 08 05 01* - Отпадъчни изоцианати
   • Т - Транспортиране
  • Код 09 01 01* - Разтвори от проявител и активатор на водна основа
   • Т - Транспортиране
  • Код 09 01 02* - Разтвори от офсетов проявител на водна основа
   • Т - Транспортиране
  • Код 09 01 03* - Разтвори от проявител на основата на разтворители
   • Т - Транспортиране
  • Код 09 01 04* - Фиксиращи разтвори
   • Т - Транспортиране
  • Код 09 01 05* - Избелващи разтвори и избелващи фиксиращи разтвори
   • Т - Транспортиране
  • Код 09 01 06* - Отпадъци, съдържащи сребро от обработване на фотографски отпадъци на мястото на образуване
   • Т - Транспортиране
  • Код 09 01 07 - Фотографски филми и фотохартия, съдържащи сребро или сребърни съединения
   • Т - Транспортиране
  • Код 09 01 08 - Фотографски филми и фотохартия, несъдържащи сребро или сребърни съединения
   • Т - Транспортиране
  • Код 09 01 10 - Фотоапарати за еднократна употреба без батерии
   • Т - Транспортиране
  • Код 09 01 11* - Фотоапарати за еднократна употреба, съдържащи батерии, включени в 16 06 01, 16 06 02 или 16 06 03
   • Т - Транспортиране
  • Код 09 01 12 - Фотоапарати за еднократна употреба, съдържащи батерии, различни от упоменатите в 09 01 11
   • Т - Транспортиране
  • Код 09 01 13* - Отпадъчни водни разтвори от регенериранe на сребро на мястото на образуване, различни от упоменатите в 09 01 06
   • Т - Транспортиране
  • Код 09 01 99 - Отпадъци, неупоменати другаде
   • Т - Транспортиране
  • Код 10 01 01 - Сгурия, шлака и дънна пепел от котли (с изключение на пепел от котли, упомената в 10 01 04)
   • Т - Транспортиране
  • Код 10 01 02 - Увлечена/летяща пепел от изгаряне на въглища
   • Т - Транспортиране
  • Код 10 01 03 - Увлечена/летяща пепел от изгаряне на торф и необработена дървесина
   • Т - Транспортиране
  • Код 10 01 04* - Увлечена/летяща пепел и пепел от котли за изгаряне на течно гориво
   • Т - Транспортиране
  • Код 10 01 05 - Твърди отпадъци от реакции на основата на калций, получени при десулфуризация на отпадъчни газове
   • Т - Транспортиране
  • Код 10 01 07 - Отпадъчни утайки от реакции на основата на калций, получени при десулфуризация на отпадъчни газове
   • Т - Транспортиране
  • Код 10 01 09* - Сярна киселина
   • Т - Транспортиране
  • Код 10 01 13* - Увлечена/летяща пепел от емулгирани въглеводороди, използвани като гориво
   • Т - Транспортиране
  • Код 10 01 14* - Сгурия, шлака и дънна пепел от процеси на съвместно изгаряне, съдържащи опасни вещества
   • Т - Транспортиране
  • Код 10 01 15 - Сгурия, шлака и дънна пепел от процеси на съвместно изгаряне, различни от упоменатите в 10 01 14
   • Т - Транспортиране
  • Код 10 01 16* - Увлечена/летяща пепел от процеси на съвместно изгаряне, съдържаща опасни вещества
   • Т - Транспортиране
  • Код 10 01 17 - Увлечена/летяща пепел от процеси на съвместно изгаряне, различна от упоменатите в 10 01 16
   • Т - Транспортиране
  • Код 10 01 18* - Отпадъци от пречистване на газове, съдържащи опасни вещества
   • Т - Транспортиране
  • Код 10 01 19 - Отпадъци от пречистване на газове, различни от упоменатите в 10 01 05, 10 01 07 и 10 01 18
   • Т - Транспортиране
  • Код 10 01 20* - Утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, съдържащи опасни вещества
   • Т - Транспортиране
  • Код 10 01 21 - Утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, различни от упоменатите в 10 01 20
   • Т - Транспортиране
  • Код 10 01 22* - Утайки от водни разтвори при почистване на котли, съдържащи опасни вещества
   • Т - Транспортиране
  • Код 10 01 23 - Утайки от водни разтвори при почистване на котли, различни от упоменатите в 10 01 22
   • Т - Транспортиране
  • Код 10 01 24 - Пясъци от горене в кипящ слой
   • Т - Транспортиране
  • Код 10 01 25 - Отпадъци от съхраняване и подготовка на гориво за електроцентрали, изгарящи въглища
   • Т - Транспортиране
  • Код 10 01 26 - Отпадъци от пречистване на охлаждащи води
   • Т - Транспортиране
  • Код 10 01 99 - Отпадъци, неупоменати другаде
   • Т - Транспортиране
  • Код 10 02 01 - Отпадъци от преработване на шлака
   • Т - Транспортиране
  • Код 10 02 02 - Непреработвана шлака
   • Т - Транспортиране
  • Код 10 02 07* - Твърди отпадъци от пречистване на отпадъчни газове, съдържащи опасни вещества
   • Т - Транспортиране
  • Код 10 02 08 - Твърди отпадъци от пречистване на отпадъчни газове, различни от упоменатите в 10 02 07
   • Т - Транспортиране
  • Код 10 02 10 - Нагар/окалина
   • Т - Транспортиране
  • Код 10 02 11* - Отпадъци от пречистване на охлаждащи води, съдържащи масла
   • Т - Транспортиране
  • Код 10 02 12 - Отпадъци от пречистване на охлаждащи води, различни от упоменатите в 10 02 11
   • Т - Транспортиране
  • Код 10 02 13* - Утайки и филтърен кек от пречистване на отпадъчни газове, съдържащи опасни вещества
   • Т - Транспортиране
  • Код 10 02 14 - Утайки и филтърен кек от пречистване на отпадъчни газове, различни от упоменатите в 10 02 13
   • Т - Транспортиране
  • Код 10 02 15 - Други утайки и филтърен кек
   • Т - Транспортиране
  • Код 10 02 99 - Отпадъци, неупоменати другаде
   • Т - Транспортиране
  • Код 10 03 02 - Аноден скрап
   • Т - Транспортиране
  • Код 10 03 04* - Шлаки от първия етап на производство
   • Т - Транспортиране
  • Код 10 03 05 - Отпадъчен алуминиев оксид
   • Т - Транспортиране
  • Код 10 03 08* - Солеви шлаки от втория етап на производство
   • Т - Транспортиране
  • Код 10 03 09* - Черни дроси/шлаки от втория етап на производство
   • Т - Транспортиране
  • Код 10 03 15* - Леки шлаки, възпламеними или отделящи запалими газове в опасни количества при контакт с вода
   • Т - Транспортиране
  • Код 10 03 16 - Леки шлаки, различни от упоменатите в 10 03 15
   • Т - Транспортиране
  • Код 10 03 17* - Отпадъци от производство на аноди, съдържащи катран
   • Т - Транспортиране
  • Код 10 03 18 - Отпадъци от производство на аноди, съдържащи въглерод, различни от упоменатите в 10 03 17
   • Т - Транспортиране
  • Код 10 03 19* - Прах от отпадъчни газове, съдържащ опасни вещества
   • Т - Транспортиране
  • Код 10 03 20 - Прах от отпадъчни газове, различен от упоменатия в 10 03 19
   • Т - Транспортиране
  • Код 10 03 21* - Други частици и прах (включително от топкови мелници), съдържащи опасни вещества
   • Т - Транспортиране
  • Код 10 03 22 - Други частици и прах (включително от топкови мелници), различни от упоменатите в 10 03 21
   • Т - Транспортиране
  • Код 10 03 23* - Твърди отпадъци от пречистване на отпадъчни газове, съдържащи опасни вещества
   • Т - Транспортиране
  • Код 10 03 24 - Твърди отпадъци от пречистване на отпадъчни газове, различни от упоменатите в 10 03 23
   • Т - Транспортиране
  • Код 10 03 25* - Утайки и филтърен кек от пречистване на отпадъчни газове, съдържащи опасни вещества
   • Т - Транспортиране
  • Код 10 03 26 - Утайки и филтърен кек от пречистване на отпадъчни газове, различни от упоменатите в 10 03 25
   • Т - Транспортиране
  • Код 10 03 27* - Отпадъци от пречистване на охлаждащи води, съдържащи масла
   • Т - Транспортиране
  • Код 10 03 28 - Отпадъци от пречистване на охлаждащи води, различни от упоменатите в 10 03 27
   • Т - Транспортиране
  • Код 10 03 29* - Отпадъци от преработване на солеви шлаки и черни дроси, съдържащи опасни вещества
   • Т - Транспортиране
  • Код 10 03 30 - Отпадъци от преработване на солеви шлаки и черни дроси, различни от упоменатите в 10 03 29
   • Т - Транспортиране
  • Код 10 03 99 - Отпадъци, неупоменати другаде
   • Т - Транспортиране
  • Код 10 04 01* - Шлаки от първия и втория етап на производство
   • Т - Транспортиране
  • Код 10 04 02* - Дроси и леки шлаки от първия и втория етап на производство
   • Т - Транспортиране
  • Код 10 04 03* - Калциев арсенат
   • Т - Транспортиране
  • Код 10 04 04* - Прах от отпадъчни газове
   • Т - Транспортиране
  • Код 10 04 05* - Други частици и прах
   • Т - Транспортиране
  • Код 10 04 06* - Твърди отпадъци от пречистване на газове
   • Т - Транспортиране
  • Код 10 04 07* - Утайки и филтърен кек от пречистване на газове
   • Т - Транспортиране
  • Код 10 04 09* - Отпадъци от пречистване на охлаждащи води, съдържащи масло
   • Т - Транспортиране
  • Код 10 04 10 - Отпадъци от пречистване на охлаждащи води, различни от упоменатите в 10 04 09
   • Т - Транспортиране
  • Код 10 04 99 - Отпадъци, неупоменати другаде
   • Т - Транспортиране
  • Код 10 05 01 - Шлаки от първия и втория етап на производство
   • Т - Транспортиране
  • Код 10 05 03* - Прах от отпадъчни газове
   • Т - Транспортиране
  • Код 10 05 04 - Други частици и прах
   • Т - Транспортиране
  • Код 10 05 05* - Твърди отпадъци от пречистване на газове
   • Т - Транспортиране
  • Код 10 05 06* - Утайки и филтърен кек от пречистване на газове
   • Т - Транспортиране
  • Код 10 05 08* - Отпадъци от пречистване на охлаждащи води, съдържащи масло
   • Т - Транспортиране
  • Код 10 05 09 - Отпадъци от пречистване на охлаждащи води, различни от упоменатите в 10 05 08
   • Т - Транспортиране
  • Код 10 05 10* - Дроси и леки шлаки, възпламеними или отделящи запалими газове в опасни количества при контакт с вода
   • Т - Транспортиране
  • Код 10 05 11 - Дроси и леки шлаки, различни от упоменатите в 10 05 10
   • Т - Транспортиране
  • Код 10 05 99 - Отпадъци, неупоменати другаде
   • Т - Транспортиране
  • Код 10 06 01 - Шлаки от първия и втория етап на производство
   • Т - Транспортиране
  • Код 10 06 02 - Дроси и леки фракции от първия и втория етап на производство
   • Т - Транспортиране
  • Код 10 06 03* - Прах от отпадъчни газове
   • Т - Транспортиране
  • Код 10 06 04 - Други частици и прах
   • Т - Транспортиране
  • Код 10 06 06* - Твърди отпадъци от пречистване на газове
   • Т - Транспортиране
  • Код 10 06 07* - Утайки и филтърен кек от пречистване на газове
   • Т - Транспортиране
  • Код 10 06 09* - Отпадъци от пречистване на охлаждащи води, съдържащи масло
   • Т - Транспортиране
  • Код 10 06 10 - Отпадъци от пречистване на охлаждащи води, различни от упоменатите в 10 06 09
   • Т - Транспортиране
  • Код 10 06 99 - Отпадъци, неупоменати другаде
   • Т - Транспортиране
  • Код 10 07 01 - Шлаки от първия и втория етап на производство
   • Т - Транспортиране
  • Код 10 07 02 - Дроси и леки шлаки от първия и втория етап на производство
   • Т - Транспортиране
  • Код 10 07 03 - Твърди отпадъци от пречистване на газове
   • Т - Транспортиране
  • Код 10 07 04 - Други частици и прах
   • Т - Транспортиране
  • Код 10 07 05 - Утайки и филтърен кек от пречистване на газове
   • Т - Транспортиране
  • Код 10 07 07* - Отпадъци от пречистване на охлаждащи води, съдържащи масло
   • Т - Транспортиране
  • Код 10 07 08 - Отпадъци от пречистване на охлаждащи води, различни от упоменатите в 10 07 07
   • Т - Транспортиране
  • Код 10 07 99 - Отпадъци, неупоменати другаде
   • Т - Транспортиране
  • Код 10 08 04 - Частици и прах
   • Т - Транспортиране
  • Код 10 08 08* - Солеви шлаки от първия и втория етап на производство
   • Т - Транспортиране
  • Код 10 08 09 - Други шлаки
   • Т - Транспортиране
  • Код 10 08 10* - Дроси и леки шлаки, възпламеними или отделящи запалими газове в опасни количества при контакт с вода
   • Т - Транспортиране
  • Код 10 08 11 - Дроси и леки шлаки, различни от упоменатите в 10 08 10
   • Т - Транспортиране
  • Код 10 08 12* - Отпадъци от производство на аноди, съдържащи катран
   • Т - Транспортиране
  • Код 10 08 13 - Отпадъци от производство на аноди, съдържащи въглерод, различни от упоменатите в 10 08 12
   • Т - Транспортиране
  • Код 10 08 14 - Аноден скрап
   • Т - Транспортиране
  • Код 10 08 15* - Прах от отпадъчни газове, съдържащ опасни вещества
   • Т - Транспортиране
  • Код 10 08 16 - Прах от отпадъчни газове, различен от упоменатия в 10 08 15
   • Т - Транспортиране
  • Код 10 08 17* - Утайки и филтърен кек от пречистване на отпадъчни газове, съдържащи опасни вещества
   • Т - Транспортиране
  • Код 10 08 18 - Утайки и филтърен кек от пречистване на отпадъчни газове, различни от упоменатите в 10 08 17
   • Т - Транспортиране
  • Код 10 08 19* - Отпадъци от пречистване на охлаждащи води, съдържащи масло
   • Т - Транспортиране
  • Код 10 08 20 - Отпадъци от пречистване на охлаждащи води, различни от упоменатите в 10 08 19
   • Т - Транспортиране
  • Код 10 08 99 - Отпадъци, неупоменати другаде
   • Т - Транспортиране
  • Код 10 09 03 - Шлака от пещи
   • Т - Транспортиране
  • Код 10 09 05* - Неизползвани отпадъчни леярски сърца, матрици и пресформи, съдържащи опасни вещества
   • Т - Транспортиране
  • Код 10 09 06 - Неизползвани отпадъчни леярски сърца, матрици и пресформи, различни от упоменатите в 10 09 05
   • Т - Транспортиране
  • Код 10 09 07* - Използвани отпадъчни леярски сърца, матрици и пресформи, съдържащи опасни вещества
   • Т - Транспортиране
  • Код 10 09 08 - Използвани отпадъчни леярски сърца, матрици и пресформи, различни от упоменатите в 10 09 07
   • Т - Транспортиране
  • Код 10 09 09* - Прах от отпадъчни газове, съдържащ опасни вещества
   • Т - Транспортиране
  • Код 10 09 10 - Прах от отпадъчни газове, различен от упоменатия в 10 09 09
   • Т - Транспортиране
  • Код 10 09 11* - Други частици, съдържащи опасни вещества
   • Т - Транспортиране
  • Код 10 09 12 - Други частици, различни от упоменатите в 10 09 11
   • Т - Транспортиране
  • Код 10 09 13* - Отпадъчни свързващи материали, съдържащи опасни вещества
   • Т - Транспортиране
  • Код 10 09 14 - Отпадъчни свързващи материали, различни от упоменатите в 10 09 13
   • Т - Транспортиране
  • Код 10 09 15* - Отпадъчни индикатори на пукнатини, съдържащи опасни вещества
   • Т - Транспортиране
  • Код 10 09 16 - Отпадъчни индикатори на пукнатини, различни от упоменатите в 10 09 15
   • Т - Транспортиране
  • Код 10 09 99 - Отпадъци, неупоменати другаде
   • Т - Транспортиране
  • Код 10 10 03 - Шлака от пещи
   • Т - Транспортиране
  • Код 10 10 05* - Неизползвани отпадъчни леярски сърца, матрици и пресформи, съдържащи опасни вещества
   • Т - Транспортиране
  • Код 10 10 06 - Неизползвани отпадъчни леярски сърца, матрици и пресформи, различни от упоменатите в 10 10 05
   • Т - Транспортиране
  • Код 10 10 07* - Използвани отпадъчни леярски сърца, матрици и пресформи, съдържащи опасни вещества
   • Т - Транспортиране
  • Код 10 10 08 - Използвани отпадъчни леярски сърца, матрици и пресформи, различни от упоменатите в 10 10 07
   • Т - Транспортиране
  • Код 10 10 09* - Прах от отпадъчни газове, съдържащ опасни вещества
   • Т - Транспортиране
  • Код 10 10 11* - Други частици, съдържащи опасни вещества
   • Т - Транспортиране
  • Код 10 10 12 - Други частици, различни от упоменатите в 10 10 11
   • Т - Транспортиране
  • Код 10 10 13* - Отпадъчни свързващи вещества, съдържащи опасни вещества
   • Т - Транспортиране
  • Код 10 10 14 - Отпадъчни свързващи вещества, различни от упоменатите в 10 10 13
   • Т - Транспортиране
  • Код 10 10 15* - Отпадъчни индикатори на пукнатини, съдържащи опасни вещества
   • Т - Транспортиране
  • Код 10 10 16 - Отпадъчни индикатори на пукнатини, различни от упоменатите в 10 10 15
   • Т - Транспортиране
  • Код 10 10 99 - Отпадъци, неупоменати другаде
   • Т - Транспортиране
  • Код 10 11 03 - Отпадъчни материали, на основата на стъклени влакна
   • Т - Транспортиране
  • Код 10 11 05 - Прахови частици и прах
   • Т - Транспортиране
  • Код 10 11 09* - Отпадъчна смес преди термично обработване, съдържаща опасни вещества
   • Т - Транспортиране
  • Код 10 11 10 - Отпадъчна смес преди термично обработване, различна от упоменатата в 10 11 09
   • Т - Транспортиране
  • Код 10 11 11* - Отпадъчно стъкло под форма на малки частици и стъклен прах, съдържащо тежки метали (например от катодни електроннолъчеви тръби)
   • Т - Транспортиране
  • Код 10 11 12 - Отпадъчно стъкло, различно от упоменатото в 10 11 11
   • Т - Транспортиране
  • Код 10 11 13* - Утайки от полиране и шлифоване на стъкло, съдържащи опасни вещества
   • Т - Транспортиране
  • Код 10 11 14 - Утайки от полиране и шлифоване на стъкло, различни от упоменатите в 10 11 13
   • Т - Транспортиране
  • Код 10 11 15* - Твърди отпадъци от пречистване на отпадъчни газове, съдържащи опасни вещества
   • Т - Транспортиране
  • Код 10 11 16 - Твърди отпадъци от пречистване на отпадъчни газове, различни от упоменатите в 10 11 15
   • Т - Транспортиране
  • Код 10 11 17* - Утайки и филтърен кек от пречистване на отпадъчни газове, съдържащи опасни вещества
   • Т - Транспортиране
  • Код 10 11 18 - Утайки и филтърен кек от пречистване на отпадъчни газове, различни от упоменатите в 10 11 17
   • Т - Транспортиране
  • Код 10 11 19* - Твърди отпадъци от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, съдържащи опасни вещества
   • Т - Транспортиране
  • Код 10 11 20 - Твърди отпадъци от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, различни от упоменатите в 10 11 19
   • Т - Транспортиране
  • Код 10 11 99 - Отпадъци, неупоменати другаде
   • Т - Транспортиране
  • Код 10 12 01 - Отпадъчна смес преди термично обработване
   • Т - Транспортиране
  • Код 10 12 03 - Прахови частици и прах
   • Т - Транспортиране
  • Код 10 12 05 - Утайки и филтърен кек от пречистване на газове
   • Т - Транспортиране
  • Код 10 12 06 - Отпадъчни леярски форми
   • Т - Транспортиране
  • Код 10 12 08 - Отпадъчни керамични изделия, тухли, керемиди, плочки и строителни материали (след термично обработване)
   • Т - Транспортиране
  • Код 10 12 09* - Твърди отпадъци от пречистване на отпадъчни газове, съдържащи опасни вещества
   • Т - Транспортиране
  • Код 10 12 10 - Твърди отпадъци от пречистване на отпадъчни газове, различни от упоменатите в 10 12 09
   • Т - Транспортиране
  • Код 10 12 11* - Отпадъци от глазиране, съдържащи тежки метали
   • Т - Транспортиране
  • Код 10 12 12 - Отпадъци от глазиране, различни от упоменатите в 10 12 11
   • Т - Транспортиране
  • Код 10 12 13 - Утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване
   • Т - Транспортиране
  • Код 10 12 99 - Отпадъци, неупоменати другаде
   • Т - Транспортиране
  • Код 10 13 01 - Отпадъчна смес преди термично обработване
   • Т - Транспортиране
  • Код 10 13 04 - Отпадъци от калциниране и хидратиране на вар
   • Т - Транспортиране
  • Код 10 13 06 - Прахови частици и прах (с изключение на 10 13 12 и 10 13 13)
   • Т - Транспортиране
  • Код 10 13 07 - Утайки и филтърен кек от пречистване на газове
   • Т - Транспортиране
  • Код 10 13 09* - Отпадъци от производство на азбесто-цимент, съдържащи азбест
   • Т - Транспортиране
  • Код 10 13 10 - Отпадъци от производство на азбесто-цимент, различни от упоменатите в 10 13 09
   • Т - Транспортиране
  • Код 10 13 11 - Отпадъци от композитни материали на циментова основа, различни от упоменатите в 10 13 09 и 10 13 10
   • Т - Транспортиране
  • Код 10 13 12* - Твърди отпадъци от пречистване на газове, съдържащи опасни вещества
   • Т - Транспортиране
  • Код 10 13 13 - Твърди отпадъци от пречистване на газове, различни от упоменатите в 10 13 12
   • Т - Транспортиране
  • Код 10 13 14 - Отпадъчен бетон и утайки от бетон
   • Т - Транспортиране
  • Код 10 13 99 - Отпадъци, неупоменати другаде
   • Т - Транспортиране
  • Код 10 14 01* - Отпадъци от пречистване на газове, съдържащи живак
   • Т - Транспортиране
  • Код 11 01 05* - Киселини от химично почистване на повърхности
   • Т - Транспортиране
  • Код 11 01 06* - Киселини, неупоменати другаде
   • Т - Транспортиране
  • Код 11 01 07* - Основи от химично почистване на повърхности
   • Т - Транспортиране
  • Код 11 01 08* - Утайки от фосфатиране
   • Т - Транспортиране
  • Код 11 01 09* - Утайки и филтърен кек, съдържащи опасни вещества
   • Т - Транспортиране
  • Код 11 01 10 - Утайки и филтърен кек, различни от упоменатите в 11 01 09
   • Т - Транспортиране
  • Код 11 01 11* - Отпадъчни води, съдържащи опасни вещества
   • Т - Транспортиране
  • Код 11 01 12 - Отпадъчни води, различни от упоменатите в 11 01 11
   • Т - Транспортиране
  • Код 11 01 13* - Отпадъци от обезмасляване, съдържащи опасни вещества
   • Т - Транспортиране
  • Код 11 01 14 - Отпадъци от обезмасляване, различни от упоменатите в 11 01 13
   • Т - Транспортиране
  • Код 11 01 15* - Елуат и утайки от мембранни системи или системи за йонообмен, съдържащи опасни вещества
   • Т - Транспортиране
  • Код 11 01 16* - Наситени или отработени йонообменни смоли
   • Т - Транспортиране
  • Код 11 01 98* - Други отпадъци, съдържащи опасни вещества
   • Т - Транспортиране
  • Код 11 01 99 - Отпадъци, неупоменати другаде
   • Т - Транспортиране
  • Код 11 02 02* - Утайки от хидрометалургия на цинка (включително ярозит и гьотит)
   • Т - Транспортиране
  • Код 11 02 03 - Отпадъци от производството на аноди за електролизни процеси във водна среда
   • Т - Транспортиране
  • Код 11 02 05* - Отпадъци от хидрометалургия на медта, съдържащи опасни вещества
   • Т - Транспортиране
  • Код 11 02 06 - Отпадъци от хидрометалургия на медта, различни от упоменатите в 11 02 05
   • Т - Транспортиране
  • Код 11 02 07* - Други отпадъци, съдържащи опасни вещества
   • Т - Транспортиране
  • Код 11 02 99 - Отпадъци, неупоменати другаде
   • Т - Транспортиране
  • Код 11 03 01* - Отпадъци, съдържащи цианиди
   • Т - Транспортиране
  • Код 11 03 02* - Други отпадъци
   • Т - Транспортиране
  • Код 11 05 01 - Твърд цинк
   • Т - Транспортиране
  • Код 11 05 02 - Цинкова пепел
   • Т - Транспортиране
  • Код 11 05 03* - Твърди отпадъци от пречистване на газове
   • Т - Транспортиране
  • Код 11 05 04* - Отработен флюс
   • Т - Транспортиране
  • Код 11 05 99 - Отпадъци, неупоменати другаде
   • Т - Транспортиране
  • Код 12 01 01 - Стърготини, стружки и изрезки от черни метали
   • Т - Транспортиране
  • Код 12 01 02 - Прах и частици от черни метали
   • Т - Транспортиране
  • Код 12 01 03 - Стърготини, стружки и изрезки от цветни метали
   • Т - Транспортиране
  • Код 12 01 04 - Прах и частици от цветни метали
   • Т - Транспортиране
  • Код 12 01 05 - Cтърготини, стружки и изрезки от пластмаси
   • Т - Транспортиране
  • Код 12 01 06* - Машинни масла на минерална основа, съдържащи халогенни елементи (с изключение на емулсии и разтвори)
   • Т - Транспортиране
  • Код 12 01 07* - Машинни масла на минерална основа, несъдържащи халогенни елементи (с изключение на емулсии и разтвори)
   • Т - Транспортиране
  • Код 12 01 08* - Машинни емулсии и разтвори, съдържащи халогенни елементи
   • Т - Транспортиране
  • Код 12 01 09* - Машинни емулсии и разтвори, несъдържащи халогенни елементи
   • Т - Транспортиране
  • Код 12 01 10* - Синтетични машинни масла
   • Т - Транспортиране
  • Код 12 01 12* - Отработени восъци и смазки
   • Т - Транспортиране
  • Код 12 01 13 - Отпадъци от заваряване
   • Т - Транспортиране
  • Код 12 01 14* - Утайки от машинно обработване, съдържащи опасни вещества
   • Т - Транспортиране
  • Код 12 01 15 - Утайки от машинно обработване, различни от упоменатите в 12 01 14
   • Т - Транспортиране
  • Код 12 01 16* - Отпадъчни материали от струйно почистване на повърхности/бластиране, съдържащи опасни вещества
   • Т - Транспортиране
  • Код 12 01 17 - Отпадъчни материали от струйно почистване на повърхности/бластиране, различни от упоменатите в 12 01 16
   • Т - Транспортиране
  • Код 12 01 18* - Утайки, съдържащи метали (утайки от шлифоване, хонинговане и лепинговане), съдържащи масло
   • Т - Транспортиране
  • Код 12 01 19* - Бързо биоразградими масла от машинна обработка
   • Т - Транспортиране
  • Код 12 01 20* - Отработени шлифовъчни тела и материали за шлифоване, съдържащи опасни вещества
   • Т - Транспортиране
  • Код 12 01 21 - Отработени шлифовъчни тела и материали за шлифоване, различни от упоменатите в 12 01 20
   • Т - Транспортиране
  • Код 12 01 99 - Отпадъци, неупоменати другаде
   • Т - Транспортиране
  • Код 12 03 01* - Промивни води
   • Т - Транспортиране
  • Код 12 03 02* - Отпадъци от обезмасляване с пара
   • Т - Транспортиране
  • Код 13 01 01* - Хидравлични масла, съдържащи PCBs
   • Т - Транспортиране
  • Код 13 01 04* - Хлорирани емулсии
   • Т - Транспортиране
  • Код 13 01 05* - Нехлорирани емулсии
   • Т - Транспортиране
  • Код 13 01 09* - Хлорирани хидравлични масла на минерална основа
   • Т - Транспортиране
  • Код 13 01 10* - Нехлорирани хидравлични масла на минерална основа
   • Т - Транспортиране
  • Код 13 01 11* - Синтетични хидравлични масла
   • Т - Транспортиране
  • Код 13 01 12* - Бързо биоразградими хидравлични масла
   • Т - Транспортиране
  • Код 13 01 13* - Други хидравлични масла
   • Т - Транспортиране
  • Код 13 02 04* - Хлорирани моторни, смазочни и масла за зъбни предавки на минерална основа
   • Т - Транспортиране
  • Код 13 02 05* - Нехлорирани моторни, смазочни и масла за зъбни предавки на минерална основа
   • Т - Транспортиране
  • Код 13 02 06* - Синтетични моторни и смазочни масла и масла за зъбни предавки
   • Т - Транспортиране
  • Код 13 02 07* - Бързо биоразградими моторни, смазочни и масла за зъбни предавки
   • Т - Транспортиране
  • Код 13 02 08* - Други моторни, смазочни и масла за зъбни предавки
   • Т - Транспортиране
  • Код 13 03 01* - Изолационни или топлопредаващи масла, съдържащи PCBs
   • Т - Транспортиране
  • Код 13 03 06* - Хлорирани изолационни и топлопредаващи масла на минерална основа, различни от упоменатите в 13 03 01
   • Т - Транспортиране
  • Код 13 03 07* - Нехлорирани изолационни и топлопредаващи масла на минерална основа
   • Т - Транспортиране
  • Код 13 03 08* - Синтетични изолационни и топлопредаващи масла
   • Т - Транспортиране
  • Код 13 03 09* - Бързо биоразградими изолационни и топлопредаващи масла
   • Т - Транспортиране
  • Код 13 03 10* - Други изолационни и топлопредаващи масла
   • Т - Транспортиране
  • Код 13 04 01* - Трюмови масла от речно корабоплаване
   • Т - Транспортиране
  • Код 13 04 02* - Трюмови масла от канализационни системи на кейове
   • Т - Транспортиране
  • Код 13 04 03* - Трюмови масла от други видове корабоплаване
   • Т - Транспортиране
  • Код 13 05 01* - Твърди остатъци от песъкоуловители и маслено-водни сепаратори
   • Т - Транспортиране
  • Код 13 05 02* - Утайки от маслено-водни сепаратори
   • Т - Транспортиране
  • Код 13 05 03* - Утайки от маслоуловителни шахти (колектори)
   • Т - Транспортиране
  • Код 13 05 06* - Масло от маслено-водни сепаратори
   • Т - Транспортиране
  • Код 13 05 07* - Води от маслено-водни сепаратори, съдържащи масла
   • Т - Транспортиране
  • Код 13 05 08* - Смеси от отпадъци от песъкоуловители и маслено-водни сепаратори
   • Т - Транспортиране
  • Код 13 07 01* - Газьол, котелно и дизелово гориво
   • Т - Транспортиране
  • Код 13 07 02* - Бензин
   • Т - Транспортиране
  • Код 13 07 03* - Други горива (включително смеси)
   • Т - Транспортиране
  • Код 13 08 01* - Утайки или емулсии от обезсоляване
   • Т - Транспортиране
  • Код 13 08 02* - Други емулсии
   • Т - Транспортиране
  • Код 13 08 99* - Отпадъци, неупоменати другаде
   • Т - Транспортиране
  • Код 14 06 01* - Хлорофлуоровъглеводороди, HCFC, HFC
   • Т - Транспортиране
  • Код 14 06 02* - Други халогенирани разтворители и смеси от разтворители
   • Т - Транспортиране
  • Код 14 06 03* - Други разтворители и смеси от разтворители
   • Т - Транспортиране
  • Код 14 06 04* - Утайки или твърди отпадъци, съдържащи халогенирани разтворители
   • Т - Транспортиране
  • Код 14 06 05* - Утайки или твърди отпадъци, съдържащи други разтворители
   • Т - Транспортиране
  • Код 15 01 01 - Хартиени и картонени опаковки
   • Т - Транспортиране
  • Код 15 01 02 - Пластмасови опаковки
   • Т - Транспортиране
  • Код 15 01 03 - Опаковки от дървесни материали
   • Т - Транспортиране
  • Код 15 01 04 - Метални опаковки
   • Т - Транспортиране
  • Код 15 01 05 - Композитни/многослойни опаковки
   • Т - Транспортиране
  • Код 15 01 06 - Смесени опаковки
   • Т - Транспортиране
  • Код 15 01 07 - Стъклени опаковки
   • Т - Транспортиране
  • Код 15 01 09 - Текстилни опаковки
   • Т - Транспортиране
  • Код 15 01 10* - Опаковки, съдържащи остатъци от опасни вещества или замърсени с опасни вещества
   • Т - Транспортиране
  • Код 15 01 11* - Метални опаковки, съдържащи опасна твърда порьозна маса(например азбест), включително празни контейнери за флуиди под налягане
   • Т - Транспортиране
  • Код 15 02 02* - Абсорбенти, филтърни материали (включително маслени филтри, неупоменати другаде), кърпи за изтриване и предпазни облекла, замърсени с опасни вещества
   • Т - Транспортиране
  • Код 15 02 03 - Абсорбенти, филтърни материали, кърпи за изтриване и предпазни облекла, различни от упоменатите в 15 02 02
   • Т - Транспортиране
  • Код 16 01 03 - Излезли от употреба гуми
   • Т - Транспортиране
  • Код 16 01 04* - Излезли от употреба превозни средства
   • Т - Транспортиране
  • Код 16 01 06 - Излезли от употреба превозни средства, които не съдържат течности или други опасни компоненти
   • Т - Транспортиране
  • Код 16 01 07* - Маслени филтри
   • Т - Транспортиране
  • Код 16 01 08* - Компоненти, съдържащи живак
   • Т - Транспортиране
  • Код 16 01 09* - Компоненти, съдържащи PCBs
   • Т - Транспортиране
  • Код 16 01 10* - Експлозивни компоненти (например предпазни въздушни възглавници)
   • Т - Транспортиране
  • Код 16 01 11* - Спирачни накладки, съдържащи азбест
   • Т - Транспортиране
  • Код 16 01 12 - Спирачни накладки, различни от упоменатите в 16 01 11
   • Т - Транспортиране
  • Код 16 01 13* - Спирачни течности
   • Т - Транспортиране
  • Код 16 01 14* - Антифризни течности, съдържащи опасни вещества
   • Т - Транспортиране
  • Код 16 01 15 - Антифризни течности, различни от упоменатите в 16 01 14
   • Т - Транспортиране
  • Код 16 01 16 - Резервоари за втечнени газове
   • Т - Транспортиране
  • Код 16 01 17 - Черни метали
   • Т - Транспортиране
  • Код 16 01 18 - Цветни метали
   • Т - Транспортиране
  • Код 16 01 19 - Пластмаси
   • Т - Транспортиране
  • Код 16 01 20 - Стъкло
   • Т - Транспортиране
  • Код 16 01 21* - Опасни компоненти, различни от упоменатите в кодове от 16 01 07 до 16 01 11, 16 01 13 и 16 01 14
   • Т - Транспортиране
  • Код 16 01 22 - Компоненти, неупоменати другаде
   • Т - Транспортиране
  • Код 16 01 99 - Отпадъци, неупоменати другаде
   • Т - Транспортиране
  • Код 16 02 09* - Трансформатори и кондензатори, съдържащи PCBs
   • Т - Транспортиране
  • Код 16 02 10* - Излязло от употреба оборудване, съдържащо или замърсено с PCBs, различно от упоменатото в 16 02 09
   • Т - Транспортиране
  • Код 16 02 11* - Излязло от употреба оборудване, съдържащо хлорофлуоровъглеводороди, HCFC, HFC
   • Т - Транспортиране
  • Код 16 02 12* - Излязло от употреба оборудване, съдържащо свободен азбест
   • Т - Транспортиране
  • Код 16 02 13* - Излязло от употреба оборудване, съдържащо опасни компоненти, различно от упоменатото в кодове от 16 02 09 до 16 02 12
   • Т - Транспортиране
  • Код 16 02 14 - Излязло от употреба оборудване, различно от упоменатото в кодове от 16 02 09 до 16 02 13
   • Т - Транспортиране
  • Код 16 02 15* - Опасни компоненти, отстранени от излязло от употреба оборудване
   • Т - Транспортиране
  • Код 16 02 16 - Компоненти, отстранени от излязло от употреба оборудване, различни от упоменатите в код 16 02 15
   • Т - Транспортиране
  • Код 16 03 03* - Неорганични отпадъци, съдържащи опасни вещества
   • Т - Транспортиране
  • Код 16 03 04 - Неорганични отпадъци, различни от упоменатите в 16 03 03
   • Т - Транспортиране
  • Код 16 03 05* - Органични отпадъци, съдържащи опасни вещества
   • Т - Транспортиране
  • Код 16 03 06 - Органични отпадъци, различни от упоменатите в 16 03 05
   • Т - Транспортиране
  • Код 16 04 01* - Отпадъчни муниции
   • Т - Транспортиране
  • Код 16 04 02* - Отпадъци от пиротехника
   • Т - Транспортиране
  • Код 16 04 03* - Други отпадъчни взривни материали
   • Т - Транспортиране
  • Код 16 05 04* - Газове в съдове под налягане (включително халони), съдържащи опасни вещества
   • Т - Транспортиране
  • Код 16 05 05 - Газове в съдове под налягане, различни от упоменатите в 16 05 04
   • Т - Транспортиране
  • Код 16 05 06* - Лабораторни химични вещества и препарати с висока степен на чистота, състоящи се от или съдържащи опасни вещества, включително смеси от лабораторни химични вещества и препарати с висока степен на чистота
   • Т - Транспортиране
  • Код 16 05 07* - Отпадъчни неорганични химични вещества и препарати с висока степен на чистота, състоящи се от или съдържащи опасни вещества
   • Т - Транспортиране
  • Код 16 05 08* - Отпадъчни органични химични вещества и препарати с висока степен на чистота, състоящи се от или съдържащи опасни вещества
   • Т - Транспортиране
  • Код 16 05 09 - Отпадъчни химични вещества и препарати с висока степен на чистота, неупоменати в 16 05 06, 16 05 07 или 16 05 08
   • Т - Транспортиране
  • Код 16 06 01* - Оловни акумулаторни батерии
   • Т - Транспортиране
  • Код 16 06 02* - Ni-Cd батерии
   • Т - Транспортиране
  • Код 16 06 03* - Живак-съдържащи батерии
   • Т - Транспортиране
  • Код 16 06 04 - Алкални батерии (с изключение на 16 06 03)
   • Т - Транспортиране
  • Код 16 06 05 - Други батерии и акумулатори
   • Т - Транспортиране
  • Код 16 06 06* - Разделно събран електролит от батерии и акумулатори
   • Т - Транспортиране
  • Код 16 07 08* - Отпадъци, съдържащи масла и нефтопродукти
   • Т - Транспортиране
  • Код 16 07 09* - Отпадъци, съдържащи други опасни вещества
   • Т - Транспортиране
  • Код 16 07 99 - Отпадъци, неупоменати другаде
   • Т - Транспортиране
  • Код 16 08 01 - Отработени катализатори, съдържащи злато, сребро, рений, родий, паладий, иридий или платина (с изключение на 16 08 07)
   • Т - Транспортиране
  • Код 16 08 02* - Отработени катализатори, съдържащи опасни преходни метали или опасни съединения на преходните метали
   • Т - Транспортиране
  • Код 16 08 03 - Отработени катализатори, съдържащи преходни метали или съединения на преходните метали, неупоменати другаде
   • Т - Транспортиране
  • Код 16 08 04 - Течни катализатори от каталитичен крекинг (с изключение на 16 08 07)
   • Т - Транспортиране
  • Код 16 08 05* - Отработени катализатори, съдържащи фосфорна киселина
   • Т - Транспортиране
  • Код 16 08 06* - Отработени течности, използвани като катализатори
   • Т - Транспортиране
  • Код 16 08 07* - Отработени катализатори, замърсени с опасни вещества
   • Т - Транспортиране
  • Код 16 09 01* - Перманганати, например калиев перманганат
   • Т - Транспортиране
  • Код 16 09 02* - Хромати, например калиев хромат, калиев или натриев бихромат
   • Т - Транспортиране
  • Код 16 09 03* - Пероксиди, например водороден пероксид
   • Т - Транспортиране
  • Код 16 09 04* - Оксидиращи вещества, неупоменати другаде
   • Т - Транспортиране
  • Код 16 10 01* - Отпадъчни водни разтвори, съдържащи опасни вещества
   • Т - Транспортиране
  • Код 16 10 02 - Отпадъчни водни разтвори, различни от упоменатите в 16 10 01
   • Т - Транспортиране
  • Код 16 10 03* - Концентрирани водни разтвори, съдържащи опасни вещества
   • Т - Транспортиране
  • Код 16 10 04 - Концентрирани водни разтвори, различни от упоменатите в 16 10 03
   • Т - Транспортиране
  • Код 16 11 01* - Облицовъчни и огнеупорни материали на въглеродна основа от металургични процеси, съдържащи опасни вещества
   • Т - Транспортиране
  • Код 16 11 02 - Облицовъчни и огнеупорни материали на въглеродна основа от металургични процеси, различни от упоменатите в 16 11 01
   • Т - Транспортиране
  • Код 16 11 03* - Други облицовъчни и огнеупорни материали от металургични процеси, съдържащи опасни вещества
   • Т - Транспортиране
  • Код 16 11 04 - Други облицовъчни и огнеупорни материали от металургични процеси, различни от упоменатите в 16 11 03
   • Т - Транспортиране
  • Код 16 11 05* - Облицовъчни и огнеупорни материали от неметалургични процеси, съдържащи опасни вещества
   • Т - Транспортиране
  • Код 16 11 06 - Облицовъчни и огнеупорни материали от неметалургични процеси, различни от упоменатите в 16 11 05
   • Т - Транспортиране
  • Код 17 01 01 - Бетон
   • Т - Транспортиране
  • Код 17 01 02 - Тухли
   • Т - Транспортиране
  • Код 17 01 03 - Керемиди, плочки, фаянсови и керамични изделия
   • Т - Транспортиране
  • Код 17 01 06* - Смеси от или отделни фракции от бетон, тухли, керемиди, плочки, фаянсови и керамични изделия, съдържащи опасни вещества
   • Т - Транспортиране
  • Код 17 01 07 - Смеси от бетон, тухли, керемиди, плочки, фаянсови и керамични изделия, различни от упоменатите в 17 01 06
   • Т - Транспортиране
  • Код 17 02 01 - Дървесен материал
   • Т - Транспортиране
  • Код 17 02 02 - Стъкло
   • Т - Транспортиране
  • Код 17 02 03 - Пластмаса
   • Т - Транспортиране
  • Код 17 02 04* - Пластмаса, стъкло и дървесен материал, съдържащи или замърсени с опасни вещества
   • Т - Транспортиране
  • Код 17 03 01* - Асфалтови смеси, съдържащи каменовъглен катран
   • Т - Транспортиране
  • Код 17 03 02 - Асфалтови смеси, съдържащи други вещества, различни от упоменатите в 17 03 01
   • Т - Транспортиране
  • Код 17 03 03* - Каменовъглен катран и катранени продукти
   • Т - Транспортиране
  • Код 17 04 01 - Мед, бронз, месинг
   • Т - Транспортиране
  • Код 17 04 02 - Алуминий
   • Т - Транспортиране
  • Код 17 04 03 - Олово
   • Т - Транспортиране
  • Код 17 04 04 - Цинк
   • Т - Транспортиране
  • Код 17 04 05 - Желязо и стомана
   • Т - Транспортиране
  • Код 17 04 06 - Калай
   • Т - Транспортиране
  • Код 17 04 07 - Смеси от метали
   • Т - Транспортиране
  • Код 17 04 09* - Метални отпадъци, замърсени с опасни вещества
   • Т - Транспортиране
  • Код 17 04 10* - Кабели, съдържащи масла, каменовъглен катран и други опасни вещества
   • Т - Транспортиране
  • Код 17 04 11 - Кабели, различни от упоменатите в 17 04 10
   • Т - Транспортиране
  • Код 17 05 03* - Почва и камъни, съдържащи опасни вещества
   • Т - Транспортиране
  • Код 17 05 04 - Почва и камъни, различни от упоменатите в 17 05 03
   • Т - Транспортиране
  • Код 17 05 05* - Изкопани земни маси, съдържащи опасни вещества
   • Т - Транспортиране
  • Код 17 05 06 - Изкопани земни маси, различни от упоменатите в 17 05 05
   • Т - Транспортиране
  • Код 17 05 07* - Баластра от релсов път, съдържаща опасни вещества
   • Т - Транспортиране
  • Код 17 05 08 - Баластра от релсов път, различна от упоменатата в 17 05 07
   • Т - Транспортиране
  • Код 17 06 01* - Изолационни материали, съдържащи азбест
   • Т - Транспортиране
  • Код 17 06 03* - Други изолационни материали, състоящи се от или съдържащи опасни вещества
   • Т - Транспортиране
  • Код 17 06 04 - Изолационни материали, различни от упоменатите в 17 06 01 и 17 06 03
   • Т - Транспортиране
  • Код 17 06 05* - Строителни материали, съдържащи азбест
   • Т - Транспортиране
  • Код 17 08 01* - Строителни материали на основата на гипс, замърсени с опасни вещества
   • Т - Транспортиране
  • Код 17 08 02 - Строителни материали на основата на гипс, различни от упоменатите в 17 08 01
   • Т - Транспортиране
  • Код 17 09 01* - Отпадъци от строителство и събаряне, съдържащи живак
   • Т - Транспортиране
  • Код 17 09 02* - Други отпадъци от строителство и събаряне, съдържащи PCB (например, съдържащи PCB уплътняващи материали, подови настилки на основата на смоли, съдържащи PCB, съдържащи PCB закрити пломбирани системи, съдържащи PCB кондензатори)
   • Т - Транспортиране
  • Код 17 09 03* - Други отпадъци от строителство и събаряне (включително смесени отпадъци), съдържащи опасни вещества
   • Т - Транспортиране
  • Код 17 09 04 - Смесени отпадъци от строителство и събаряне, различни от упоменатите в 17 09 01, 17 09 02 и 17 09 03
   • Т - Транспортиране
  • Код 18 01 01 - Остри инструменти (с изключение на 18 01 03)
   • Т - Транспортиране
  • Код 18 01 02 - Телесни части и органи, включително банки за кръв и кръвни продукти (с изключение на 18 01 03)
   • Т - Транспортиране
  • Код 18 01 03* - Отпадъци, чието събиране и обезвреждане e обект на специални изисквания, с оглед предотвратяване на инфекции
   • Т - Транспортиране
  • Код 18 01 04 - Отпадъци, чието събиране и обезвреждане не e обект на специални изисквания, с оглед предотвратяване на инфекции (например превръзки, гипсови отливки, спално бельо, облекло за еднократна употреба, памперси)
   • Т - Транспортиране
  • Код 18 01 06* - Химични вещества и препарати, състоящи се от или съдържащи опасни вещества
   • Т - Транспортиране
  • Код 18 01 07 - Химични вещества и препарати, различни от упоменатите в 18 01 06
   • Т - Транспортиране
  • Код 18 01 08* - Цитотоксични и цитостатични лекарствени продукти
   • Т - Транспортиране
  • Код 18 01 09 - Лекарствени продукти, различни от упоменатите в 18 01 08
   • Т - Транспортиране
  • Код 18 01 10* - Амалгамни отпадъци от зъболечението
   • Т - Транспортиране
  • Код 18 02 01 - Остри инструменти (с изключение на 18 02 02)
   • Т - Транспортиране
  • Код 18 02 02* - Отпадъци, чието събиране и обезвреждане е обект на специални изисквания, с оглед предотвратяване на инфекции
   • Т - Транспортиране
  • Код 18 02 03 - Отпадъци, чието събиране и обезвреждане не е обект на специални изисквания, с оглед предотвратяване на инфекции
   • Т - Транспортиране
  • Код 18 02 05* - Химични вещества и препарати, състоящи се от или съдържащи опасни вещества
   • Т - Транспортиране
  • Код 18 02 06 - Химични вещества и препарати, различни от упоменатите в 18 02 05
   • Т - Транспортиране
  • Код 18 02 07* - Цитотоксични и цитостатични лекарствени продукти
   • Т - Транспортиране
  • Код 18 02 08 - Лекарствени продукти, различни от упоменатите в 18 02 07
   • Т - Транспортиране
  • Код 19 01 02 - Черни метали, отделени от дънна пепел
   • Т - Транспортиране
  • Код 19 01 05* - Филтърен кек от пречистване на газове
   • Т - Транспортиране
  • Код 19 01 07* - Твърди отпадъци от пречистване на газове
   • Т - Транспортиране
  • Код 19 01 10* - Отработен активен въглен от пречистване на отпадъчни газове
   • Т - Транспортиране
  • Код 19 01 11* - Дънна пепел и шлака, съдържащи опасни вещества
   • Т - Транспортиране
  • Код 19 01 12 - Дънна пепел и шлака, различни от упоменатите в 19 01 11
   • Т - Транспортиране
  • Код 19 01 13* - Увлечена/летяща пепел, съдържаща опасни вещества
   • Т - Транспортиране
  • Код 19 01 14 - Увлечена/летяща пепел, различна от упоменатата в 19 01 13
   • Т - Транспортиране
  • Код 19 01 15* - Прах от котли, съдържаща опасни вещества
   • Т - Транспортиране
  • Код 19 01 16 - Прах от котли, различна от упоменатата в 19 01 15
   • Т - Транспортиране
  • Код 19 01 17* - Отпадъци от пиролиза, съдържащи опасни вещества
   • Т - Транспортиране
  • Код 19 01 18 - Отпадъци от пиролиза, различни от упоменатите в 19 01 17
   • Т - Транспортиране
  • Код 19 01 19 - Пясъци от пещи с кипящ слой
   • Т - Транспортиране
  • Код 19 01 99 - Отпадъци, неупоменати другаде
   • Т - Транспортиране
  • Код 19 02 03 - Предварително смесени отпадъци, съставени само от неопасни отпадъци
   • Т - Транспортиране
  • Код 19 02 04* - Предварително смесени отпадъци, съдържащи поне eдин опасен отпадък
   • Т - Транспортиране
  • Код 19 02 05* - Утайки от физико-химично обработване, съдържащи опасни вещества
   • Т - Транспортиране
  • Код 19 02 06 - Утайки от физико-химично обработване, различни от упоменатите в 19 02 05
   • Т - Транспортиране
  • Код 19 02 07* - Масла и концентрати от сепариране/разделяне
   • Т - Транспортиране
  • Код 19 02 08* - Течни запалими отпадъци, съдържащи опасни вещества
   • Т - Транспортиране
  • Код 19 02 09* - Твърди запалими отпадъци, съдържащи опасни вещества
   • Т - Транспортиране
  • Код 19 02 10 - Запалими отпадъци, различни от упоменатите в 19 02 08 и 19 02 09
   • Т - Транспортиране
  • Код 19 02 11* - Други отпадъци, съдържащи опасни вещества
   • Т - Транспортиране
  • Код 19 02 99 - Отпадъци, неупоменати другаде
   • Т - Транспортиране
  • Код 19 03 04* - Отпадъци, маркирани като опасни, частично стабилизирани
   • Т - Транспортиране
  • Код 19 03 05 - Стабилизирани отпадъци, различни от упоменатите в 19 03 04
   • Т - Транспортиране
  • Код 19 03 06* - Втвърдени отпадъци, маркирани като опасни
   • Т - Транспортиране
  • Код 19 03 07 - Втвърдени отпадъци, различни от упоменатите в 19 03 06
   • Т - Транспортиране
  • Код 19 04 01 - Встъклени отпадъци
   • Т - Транспортиране
  • Код 19 04 02* - Увлечена/летяща пепел и други отпадъци от пречистване на отпадъчни газове
   • Т - Транспортиране
  • Код 19 04 03* - Невстъклена твърда фаза
   • Т - Транспортиране
  • Код 19 04 04 - Отпадъчни води от темпериране на встъклени отпадъци
   • Т - Транспортиране
  • Код 19 05 01 - Некомпостирани фракции от битови и сходни с тях отпадъци
   • Т - Транспортиране
  • Код 19 05 02 - Некомпостирани фракции от животински и растителни отпадъци
   • Т - Транспортиране
  • Код 19 05 03 - Нестандартен компост
   • Т - Транспортиране
  • Код 19 05 99 - Отпадъци, неупоменати другаде
   • Т - Транспортиране
  • Код 19 06 03 - Течности от анаеробно разграждане на битови отпадъци
   • Т - Транспортиране
  • Код 19 06 04 - Остатъци от анаеробно разграждане на битови отпадъци
   • Т - Транспортиране
  • Код 19 06 05 - Течности от анаеробно разграждане на животински и растителни отпадъци
   • Т - Транспортиране
  • Код 19 06 06 - Остатъци от анаеробно разграждане на животински и растителни отпадъци
   • Т - Транспортиране
  • Код 19 06 99 - Отпадъци, неупоменати другаде
   • Т - Транспортиране
  • Код 19 07 02* - Инфилтрат от депа за отпадъци, съдържащ опасни вещества
   • Т - Транспортиране
  • Код 19 07 03 - Инфилтрат от депа за отпадъци, различен от упоменатия в 19 07 02
   • Т - Транспортиране
  • Код 19 08 01 - Отпадъци от решетки и сита
   • Т - Транспортиране
  • Код 19 08 02 - Отпадъци от песъкоуловители
   • Т - Транспортиране
  • Код 19 08 05 - Утайки от пречистване на отпадъчни води от населени места
   • Т - Транспортиране
  • Код 19 08 06* - Наситени или отработени йоннообменни смоли
   • Т - Транспортиране
  • Код 19 08 07* - Разтвори и утайки от регенериране на йонообменници
   • Т - Транспортиране
  • Код 19 08 08* - Отпадъци от мембранни системи, съдържащи тежки метали
   • Т - Транспортиране
  • Код 19 08 09 - Смеси от мазнини и масла от маслено-водна сепарация, съдържащи само хранителни масла и мазнини
   • Т - Транспортиране
  • Код 19 08 10* - Смеси от мазнини и масла от маслено-водна сепарация, различни от упоменатите в 19 08 09
   • Т - Транспортиране
  • Код 19 08 11* - Утайки, съдържащи опасни вещества от биологично пречистване на промишлени отпадъчни води
   • Т - Транспортиране
  • Код 19 08 12 - Утайки от биологично пречистване на промишлени отпадъчни води, различни от упоменатите в 19 08 11
   • Т - Транспортиране
  • Код 19 08 13* - Утайки, съдържащи опасни вещества от други видове пречистване на промишлени отпадъчни води
   • Т - Транспортиране
  • Код 19 08 14 - Утайки от други видове пречистване на промишлени отпадъчни води, различни от упоменатия в 19 08 13
   • Т - Транспортиране
  • Код 19 08 99 - Отпадъци, неупоменати другаде
   • Т - Транспортиране
  • Код 19 09 01 - Твърди отпадъци от първоначално филтруване и от сита и решетки
   • Т - Транспортиране
  • Код 19 09 02 - Утайки от избистряне на вода
   • Т - Транспортиране
  • Код 19 09 03 - Утайки от декарбонизиране
   • Т - Транспортиране
  • Код 19 09 04 - Отработен активен въглен
   • Т - Транспортиране
  • Код 19 09 05 - Наситени или отработени йонообменни смоли
   • Т - Транспортиране
  • Код 19 09 06 - Разтвори и утайки от регенерация на йонообменници
   • Т - Транспортиране
  • Код 19 09 99 - Отпадъци, неупоменати другаде
   • Т - Транспортиране
  • Код 19 10 01 - Отпадъци от желязо и стомана
   • Т - Транспортиране
  • Код 19 10 02 - Отпадъци от цветни метали
   • Т - Транспортиране
  • Код 19 10 03* - Лека прахообразна фракция и прах, съдържащи опасни вещества
   • Т - Транспортиране
  • Код 19 10 04 - Лека прахообразна фракция и прах, различни от упоменатите в 19 10 03
   • Т - Транспортиране
  • Код 19 10 05* - Други фракции, съдържащи опасни вещества
   • Т - Транспортиране
  • Код 19 10 06 - Други фракции, различни от упоменатите в 19 10 05
   • Т - Транспортиране
  • Код 19 11 01* - Отработени филтруващи глини
   • Т - Транспортиране
  • Код 19 11 02* - Кисели катрани
   • Т - Транспортиране
  • Код 19 11 03* - Отпадъчни води
   • Т - Транспортиране
  • Код 19 11 04* - Отпадъци от пречистване на горива с основи
   • Т - Транспортиране
  • Код 19 11 05* - Утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, съдържащи опасни вещества
   • Т - Транспортиране
  • Код 19 11 06 - Утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, различни от упоменатите в 19 11 05
   • Т - Транспортиране
  • Код 19 11 07* - Отпадъци от пречистване на отпадъчни газове
   • Т - Транспортиране
  • Код 19 11 99 - Отпадъци, неупоменати другаде
   • Т - Транспортиране
  • Код 19 12 01 - Хартия и картон
   • Т - Транспортиране
  • Код 19 12 02 - Черни метали
   • Т - Транспортиране
  • Код 19 12 03 - Цветни метали
   • Т - Транспортиране
  • Код 19 12 04 - Пластмаса и каучук
   • Т - Транспортиране
  • Код 19 12 05 - Стъкло
   • Т - Транспортиране
  • Код 19 12 06* - Дървесни материали, съдържащи опасни вещества
   • Т - Транспортиране
  • Код 19 12 07 - Дървесни материали, различни от упоменатите в 19 12 06
   • Т - Транспортиране
  • Код 19 12 08 - Текстилни материали
   • Т - Транспортиране
  • Код 19 12 09 - Минерали (например пясък, камъни)
   • Т - Транспортиране
  • Код 19 12 10 - Гoрими отпадъци (RDF - модифицирани горива, получени от отпадъци)
   • Т - Транспортиране
  • Код 19 12 11* - Други отпадъци (включително смеси от материали) от механично третиране на отпадъци, съдържащи опасни вещества
   • Т - Транспортиране
  • Код 19 12 12 - Други отпадъци (включително смеси от материали) от механично третиране на отпадъци, различни от упоменатите в 19 12 11
   • Т - Транспортиране
  • Код 19 13 01* - Твърди отпадъци от възстановяване на почви, съдържащи опасни вещества
   • Т - Транспортиране
  • Код 19 13 02 - Твърди отпадъци от възстановяване на почви, различни от упоменатите в 19 13 01
   • Т - Транспортиране
  • Код 19 13 03* - Утайки от възстановяване на почви, съдържащи опасни вещества
   • Т - Транспортиране
  • Код 19 13 04 - Утайки от възстановяване на почви, различни от упоменатите в 19 13 03
   • Т - Транспортиране
  • Код 19 13 05* - Утайки от възстановяване качеството на подземни води, съдържащи опасни вещества
   • Т - Транспортиране
  • Код 19 13 06 - Утайки от възстановяване качеството на подземни води, различни от упоменатите в 19 13 05
   • Т - Транспортиране
  • Код 19 13 07* - Отпадъчни води и концентрирани водни разтвори от възстановяване качеството на подземни води, съдържащи опасни вещества
   • Т - Транспортиране
  • Код 19 13 08 - Отпадъчни води и концентрирани водни разтвори от възстановяване качеството на подземни води, различни от упоменатите в 19 13 07
   • Т - Транспортиране
  • Код 20 01 01 - Хартия и картон
   • Т - Транспортиране
  • Код 20 01 02 - Стъкло
   • Т - Транспортиране
  • Код 20 01 08 - Биоразградими отпадъци от кухни и заведения за обществено хранене
   • Т - Транспортиране
  • Код 20 01 10 - Облекла
   • Т - Транспортиране
  • Код 20 01 11 - Текстилни материали
   • Т - Транспортиране
  • Код 20 01 13* - Разтворители
   • Т - Транспортиране
  • Код 20 01 14* - Киселини
   • Т - Транспортиране
  • Код 20 01 15* - Основи
   • Т - Транспортиране
  • Код 20 01 17* - Фотографски химични вещества и препарати
   • Т - Транспортиране
  • Код 20 01 19* - Пестициди
   • Т - Транспортиране
  • Код 20 01 21* - Флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак
   • Т - Транспортиране
  • Код 20 01 23* - Излязло от употреба оборудване, съдържащо хлорофлуоровъглеводороди
   • Т - Транспортиране
  • Код 20 01 25 - Хранителни масла и мазнини
   • Т - Транспортиране
  • Код 20 01 26* - Масла и мазнини, различни от упоменатите в 20 01 25
   • Т - Транспортиране
  • Код 20 01 27* - Бои, мастила, лепила/адхезиви и смоли, съдържащи опасни вещества
   • Т - Транспортиране
  • Код 20 01 28 - Бои, мастила, лепила/адхезиви и смоли, различни от упоменатите в 20 01 27
   • Т - Транспортиране
  • Код 20 01 29* - Перилни и почистващи препарати, съдържащи опасни вещества
   • Т - Транспортиране
  • Код 20 01 30 - Перилни и почистващи препарати, различни от упоменатите в 20 01 29
   • Т - Транспортиране
  • Код 20 01 31* - Цитотоксични и цитостатични лекарствени продукти
   • Т - Транспортиране
  • Код 20 01 32 - Лекарствени продукти, различни от упоменатите в 20 01 31
   • Т - Транспортиране
  • Код 20 01 33* - Батерии и акумулатори, включени в 16 06 01, 16 06 02 или 16 06 03, както и несортирани батерии и акумулатори, съдържащи такива батерии
   • Т - Транспортиране
  • Код 20 01 34 - Батерии и акумулатори, различни от упоменатите в 20 01 33
   • Т - Транспортиране
  • Код 20 01 35* - Излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, различно от упоменатото в 20 01 21 и 20 01 23, съдържащо опасни компоненти
   • Т - Транспортиране
  • Код 20 01 36 - Излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, различно от упоменатото в 20 01 21 и 20 01 23 и 20 01 35
   • Т - Транспортиране
  • Код 20 01 37* - Дървесни материали, съдържащи опасни вещества
   • Т - Транспортиране
  • Код 20 01 38 - Дървесни материали, различни от упоменатите в 20 01 37
   • Т - Транспортиране
  • Код 20 01 39 - Пластмаси
   • Т - Транспортиране
  • Код 20 01 40 - Метали
   • Т - Транспортиране
  • Код 20 01 41 - Отпадъци от почистване на комини
   • Т - Транспортиране
  • Код 20 01 99 - Други фракции, неупоменати другаде
   • Т - Транспортиране
  • Код 20 02 01 - Биоразградими отпадъци
   • Т - Транспортиране
  • Код 20 02 02 - Почва и камъни
   • Т - Транспортиране
  • Код 20 02 03 - Други бионеразградими отпадъци
   • Т - Транспортиране
  • Код 20 03 01 - Смесени битови отпадъци
   • Т - Транспортиране
  • Код 20 03 02 - Отпадъци от пазари
   • Т - Транспортиране
  • Код 20 03 03 - Отпадъци от почистване на улици
   • Т - Транспортиране
  • Код 20 03 04 - Утайки от септични ями
   • Т - Транспортиране
  • Код 20 03 06 - Отпадъци от почистване на канализационни системи
   • Т - Транспортиране
  • Код 20 03 07 - Обемни отпадъци
   • Т - Транспортиране
  • Код 20 03 99 - Битови отпадъци, неупоменати другаде
   • Т - Транспортиране
Прочетена 2734 пъти Последно променена в Понеделник, 24 Декември 2018 13:30

Свързани статии (по етикет)

Още в тази категория: Отпушване на канали »

За нас

Отпушване на канали, отпушване на сифони, мивки, видеодиагностика на канали, почистване и измиване на улици, плацове. Сервизна дейност

Контакти

За отпушване
на канали, комунални услуги контакти:

  Велико Търново и региона
  +359 895 713 333
  +359 888 24 24 24
  otpushva@gmail.com

  София и региона
  +359 87 7779377
  otpushva@gmail.com

 

Запитване

Вашето име(*)
Please let us know your name.

Вашият email(*)
Please let us know your email address.

Запитване(*)
Please let us know your message.